Ne
 • Dükkan
 • Kent Simgesi
 • Keyif, Aile & Spor
 • Kültür, Sanat & Etkinlik
 • Yeme & İçme
Nerede

Gizlilik Politikası

Loveistanbulodulleri.com, Ajans Medya Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., tarafından yürütülmekte olan Love İstanbul Ödülleri projesinin web sitesidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Ajans Medya Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket etmekte, kişisel verileriniz İşbu dokümanda belirtilen prensipler ve mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve saklanmaktadır.

Ajans Medya Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. tüm kullanıcılarının mahremiyetine azami oranda saygı duymaktadır.

İşbu doküman Love İstanbul Ödülleri bağlamında toplanan Kişisel verilere dair Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması uygulamalarımız için geçerlidir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması dokümanı loveistanbulodulleri.com üzerinden topladığımız Kişisel verilerin çeşitlerini, bu Kişisel verileri toplama amaçlarımızı, bunları paylaşabileceğimiz üçüncü tarafları ve verinin emniyetini korumak için aldığımız tedbirleri açıklamaktadır.

Ayrıca size Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı ve seçeneklerinizi, iletişim bilgilerinizi güncellemek için bize nasıl ulaşabileceğinizi veya gizlilik uygulamalarımız hakkında sahip olabileceğiniz sorulara cevap alabileceğinizi anlatmaktadır.

 

 1. Toplayabileceğimiz Kişisel Veriler

Gizlilik politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması prensiplerimizin amacı bakımından “Kişisel Veri” kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişi ile ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir.

Love İstanbul Ödülleri projesi, loveistanbulodulleri.com web sitesi üzerinden sizinle ilgili Kişisel veriler elde etmekteyiz. Talep edildiğinde Kişisel verilerinizi sağlamazsanız, eğer bu bilgi size hizmeti sunmamız için gerekliyse veya hukuken bu bilgiyi toplamak ile yükümlüysek Love İstanbul Ödülleri platformundan faydalanamayabilirsiniz.

Sizin Sağladığınız Kişisel Veriler

loveistanbulodulleri.com web sitesine kayıt olduğunuzda e-posta adresi ve kullanıcı adınız gibi belirli Kişisel verilerinizi toplamaktayız.

loveistanbulodulleri.com ile Etkileşiminizden Otomatik Olarak Edinilen Kişisel Bilgiler

loveistanbulodulleri.com’u kullandığınızda otomatik vasıtalarla belirli bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgiler tarayıcı tipi, işletim sistemi, yönlendiren URL, IP adresi, cihaz ID, konum verileri, loveistanbulodulleri.com web sitesinde yapılan işlemler hakkında bilgiler, işlemlerin tarih ve saatlerini içerebilir ve çerezler, web işaretçileri veya diğer takip araçları gibi çeşitli mekanizmalar ile toplanabilirler.

Bir “çerez” bir bilgisayarın sabit diskine bir web sunucusu tarafından yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Bir “web işaretçisi” internet etiketi, piksel etiketi veya clear GIF olarak da bilinir ve bilgileri web sunucusuna geri iletmek için kullanılır.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanabiliriz

Hakkınızda elde ettiğimiz Kişisel Bilgileri aşağıdakiler için kullanabiliriz:

loveistanbulodulleri.com hesabınızı oluşturmak, hizmetlerimizi sağlamak, sizinle iletişim kurmak ve sorularınıza yanıt vermek.

Pazarlama iletişimlerinizi göndermek ve ürünlerimiz, hizmetlerimiz, tekli􀃖erimiz, programlarımız hakkında reklamlar sunmak (yarışmalar, çekilişler ve diğer pazarlama faaliyetleri dahil).

Sosyal medya aracılığıyla bizimle etkileşiminizi kolaylaştırmak.

İşimizi sürdürmek, değerlendirmek ve geliştirmek ve size bilgi ve hizmetler sağlamak.

Veri analizleri yapmak (Kişisel Verilerin anonimleştirilmesi dahil).

Kullanım Koşullarımıza ve diğer yasal haklarımıza uyulmasını sağlamak.

İlgili yasal gerekliliklere ve endüstri standartlarına ve politikalarımıza uymak ve Hizmetlerimizi sürdürmek, korumak ve geliştirmek için denetim, araştırma ve analiz yapmak.

Kişisel Bilgilerinizi yukarıdaki amaçlarla aşağıdaki durumlarda işleyebiliriz:

Kişisel Verilerinizin kullanılması için rıza verdiyseniz;

Size Love İstanbul Ödülleri projesi, talep ettiğiniz hizmetler ve ürünleri sağlamak veya sorularınıza yanıt vermek için Kişisel verilerinize ihtiyaç duyduğumuzda;

Bizim veya üçüncü bir tarafın ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliğini, emniyetini ve performansını sağlamak ve geliştirmek ve sahteciliğe karşı korumak ve sahteciliği önlemek için Kişisel verilerinizi kullanmak için meşru bir menfaati olduğunda.

Bize bir başka kişi ile ilgili herhangi bir bilgi veya materyal sağlarsanız, bunları bizimle paylaşmanın ve bunların daha sonra bizim size zaman zaman açıkladığımız şekilde kullanılmasının yürürlükteki kanunlara uygun olduğundan emin olmalısınız, örneğin bu kişiyi Kişisel verilerinin işlendiği hakkında usulüne uygun olarak bilgilendirmeli ve yürürlükteki kanunlara göre gerekli olabileceği şekilde onayını almalısınız.

 

 1. Kişisel Bilgilerinizi Hangi Şartlarda Paylaşırız

Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Bildiriminde açıklananlar veya verinin toplandığı sırada size açıklanan haller dışında paylaşmıyoruz veya başkaca bir şekilde ifşa etmiyoruz.

Kişisel verileri bizim adımıza hizmetler veren hizmet sağlayıcılarımızla, fırsat ve tekli􀃖eri birlikte hazırladığımız iş ortaklarıyla bu dokümanda açıklanan amaçlar ile ilgili olarak paylaşabiliriz.

Hizmet sağlayıcılarımıza örnekler arasında işletim platformu sağlayıcıları, web sitesi barındırma şirketi, sipariş işleme sağlayıcıları ve müşteri hizmetleri sağlayıcıları da bulunur. Bu hizmet sağlayıcılarının verileri yalnız bizim talimatlarımıza göre ve bizim adımıza hizmetleri ifa etmek veya yasal gerekliliklere uymak için gerektiği ölçüde işlemelerini sözleşme ile şart koşarız.

Ayrıca bizim adımıza işledikleri Kişisel verilerin emniyetini ve gizliliğini korumak için tasarlanmış tedbirlerin olmasını da şart koşarız.

Aşağıdaki durumlarda da hakkınızdaki verileri ifşa edebiliriz: (i) bunu yapmamız kanunen veya yasal süreç için gerekliyse, (ii) bir mahkeme, kolluk kuvvetleri veya devlet yetkililerinden bir talebe yanıt olarak veya (iii) ifşanın fiziksel zararı veya mali kaybı önlemek için, veya şüphelenilen veya gerçek bir sahtecilik veya yasa dışı faaliyetin soruşturması ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna inanıyorsak.

Hakkınızda sahip olduğumuz Kişisel Bilgileri işimizin tamamını veya bir bölümünü devretmemiz halinde de aktarma hakkımızı saklı tutuyoruz. Böyle bir devir gerçekleşirse, devir alanın bize sağladığınız Kişisel Bilgileri bu Gizlilik politikamıza uygun bir şekilde kullanmaya yönlendirmek için makul çabayı sarf edeceğiz.

 

 1. Haklarınız ve Seçenekleriniz

Hakkınızda hangi Kişisel Bilgileri topladığımız, bu bilgileri nasıl kullandığımız ve sizinle nasıl iletişim kurduğumuza dair belirli haklarınız ve seçenekleriniz var. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi çerçevesinde;

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Pazarlama iletileri almaktan vazgeçmek için; Pazarlama epostalarında bulunan üyelikten çıkma bağlantısını kullanarak, bizden pazarlama epostası göndermememizi isteyebilirsiniz. Ayrıca Ajans Medya’dan ürünleri ve hizmetleri için pazarlama epostaları göndermemesini buraya tıklayarak isteyebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinde beklentilerinizi karşılayamazsak veya gizlilik uygulamalarımız hakkında şikâyette bulunmak isterseniz, lütfen bize söyleyin çünkü bu bizim problemi düzeltmemiz için bir fırsat olacaktır. Talebinize yanıt vermemizde bize yardımcı olmak için, lütfen konunun tüm ayrıntılarını verin.

Tüm şikayetleri makul bir süre içerisinde ve yürürlükteki kanunun gerektirdiği şekilde incelemeye ve yanıtlamaya gayret edeceğiz.

loveistanbulodulleri.com web sitesi “veri sorumlusu” Ajans Medya Yayıncılık A.Ş.’dir.

Bizimle aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümde sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

 

 1. Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz

Kişisel Bilgileri; kaza eseri veya yasa dışı imha, kaza eseri kayıp, yetkisiz değişiklik, yetkisiz ifşa veya erişim, kötüye kullanma ve elimizdeki Kişisel Bilgilerin diğer yasa dışı işlenme biçimlerine karşı korumak için uygun idari, teknik ve fiziksel tedbirlere sahibiz. Hakkınızdaki Kişisel

Bilgilere erişimi size ürün veya hizmetleri sağlamak için bu bilgileri bilmeye ihtiyacı olan personel ile kısıtlıyoruz.

Ayrıca, kanunen bilgileri daha uzun bir süre için tutmamız zorunlu değil ise, loveistanbulodulleri.com bağlamında işlediğimiz amaçlar için artık gerekli olmadığında kişisel bilgilerinizi silmek veya anonimleştirmek (sizin tanımlanmanıza izin vermeyecek bir biçimde tutmak) veya siz talep ettiğinizde silmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Veri saklama politikalarımızda verilerin silinmesi açısından yükümlülüklerimizi yerine getirmek konusunda ilgili mevzuatta belirtilen zorunlu tutma sürelerini esas alıyoruz.

Özellikle bize Kişisel Bilgileri çevrim içi sağladığınızda, bu bilgileri korumak için Internet üzerindeki şifreleme sektör standardı olan – Secure Socket Layer (SSL) teknolojisini kullanıyoruz. Bu internet şifreleme standardı, veri sizin cihazınızdan bizim sunucularımıza aktarılırken veriyi karıştırır. Ekranınızda bir kilit ikonu göründüğünde ve URL adresimizin “http” ön eki “https” olarak değiştiğinde Sitenin güvenli bir alanında olduğunuzu anlayacaksınız. Buradaki “s” “secure” yani güvenliği temsil etmektedir.

 

 1. Veri Aktarımları

Kullanıcı ve müşterilerimize ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiğimiz yeni verileri, işbu Gizlilik politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabiliriz. Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, veri güvenliği, hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 

 1. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Bildiriminde Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Bildiriminde, Kişisel verilere ait gizlilik uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak üzere güncellemeler yapabiliriz. Gizlilik Politikası bildirimimizde önemli değişiklikleri size bildirmek için web sitemizde görünür bir bildirim yayınlayacağız ve bildirimin en üstünde de bildirimin en son ne zaman güncellendiğini belirteceğiz.

Belirli koşullar altında bu Gizlilik Bildirimini güncellediğimizde sizden yine rızanızı isteyebiliriz.

 

 1. Bize Ulaşın

loveistanbulodulleri.com web sitesi veri sorumlusu Ajans Medya Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.’dir.

Gizlilik Politikamız ve Kişisel Veriler konusundaki uygulamalarımız hakkında soru, yorum veya şikayetleriniz varsa veya haklarınızı ve seçeneklerinizi kullanmak isterseniz bizi telefonla arayabilir, aşağıdaki adrese yazabilir ya da love@timeoutistanbul.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Ajans Medya Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Mim Kemal Öke Caddesi, No:6/5 Arel Apt.

34367 Harbiye-Şişli / İstanbul

 1. 0212 298 1990
 2. 0212 287 3516

love@timeoutistanbul.com

Yukarı